LIFESTYLE

Wywiad z wampirem- zadaj pytanie prawnikowi. Odpowiedzi na Wasze pytania.

Mama Kubusia864 views

Untitled-31

Czy pobierając zasiłek (mnie akurat dotyczy z tytułu urlopu wychowawczego) z Urzędu Gminy mogę dorabiać?

Inaczej dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem. Dodatek ten nie przysługuje osobie która “podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;” oraz, gdy “dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;”

Czy jest określony czasowo termin złożenia wniosku o uznanie ojcostwa, alimenty i zwrot części kosztów wyprawki dla dziecka?

Uznanie ojcostwa:
– na wniosek – brak określonego terminu, tzn. do osiągnięcia pełnoletności;
– sądownie – nie można uznać po śmierci dziecka lub po osiągnięciu pełnoletności;
Alimenty:
– do czasu aż dziecko będzie w stanie utrzymać się samodzielnie lub dożywotnio, gdy dziecko jest niepełnosprawne;
Zwrot części kosztów wyprawki dla dziecka:
– 3 lata
– ciekawostka: gdy nie zawarłaś tego we wniosku o alimenty można na pierwszym spotkaniu z Sądem wnosić dodatkowo o wyprawkę – pamiętaj o twardych dowodach, takich jak rachunki;

Dlaczego samodzielnie wychowująca matka nie jest w świetle prawa matką samotną, mimo tego, że w praktyce nie utrzymuje żadnych kontaktów z ojcem dziecka?

Myślę, że to pytanie nie jest skierowane do mnie. Nie mnie tutaj oceniać zasadność działania ustawodawcy :)

Tata znajomej zapisał w testamencie jednej córce mieszkanie. Czy rodzeństwo może się domagać od niej spłaty ?

Tak, rodzeństwo może domagać się tzw. zachowku. Zachowek to system, który ma na celu zaspokojenie potrzeb najbliższej rodziny. Należy się on tylko najbliższym, to jest zstępni, małżonek lub rodzice zmarłego (w następnej kolejności). Warto wspomnieć, że zachowek przysługuje nawet wbrew woli spadkodawcy.

Na jakiej podstawie można odebrać ojcu prawa rodzicielskie i jak przebiega taka procedura? córka ma dwa latka.

Można ograniczyć lub pozbawić praw rodzicielskich ojca dziecka (obowiązki pozostają, takie jak alimenty). Podstawą zawsze jest dobro dziecka. Dla matki pomocne może być nawet samo ograniczenie ojca, co do decyzji nauki lub posłania do przedszkola. Trzeba rozważyć powody i ich argumentacje. Pozbawienie praw rodzicielskich jest dla sądu ostatecznością. Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka wraz z odpowiednim jego uzasadnieniem. Dobrymi dowodami są potwierdzenia odwiedzin policji w związku z przemocą/wezwaniem, wizytacje kuratora lub opieki społecznej. Również świadkowie tacy jak sąsiedzi lub rodzina mogą pomóc. Jak już wspomniałem, pozbawienie ojca praw jest ostatecznością i możliwe dopiero np. przy jego działalności przestępczej, przemocy lub pijaństwie. Pozbawienie praw nie ogranicza spotykania się z dzieckiem.

Czy jest jakaś minimalna suma przyznawanych alimentów?

Nie, nie ma takiego minimum. Wszystko zależy od realnych potrzeb dziecka i zarobków rodzica.

Czy jeśli nie będę żyła z ojcem mojej córki (jestem jeszcze w 9 miesiącu ciąży, poród za dwa tygodnie), no lepiej dać jej moje nazwisko, czy jego?  Nie chcę, by miał prawa do małej, ale chciałabym wnosić o alimenty.

To, którego z rodziców zostanie nadane nazwisko nie ma znaczenia dla obowiązku alimentacyjnego ani dla ewentualnego późniejszego ograniczenia lub pozbawienia praw do dziecka. Nadanie nazwiska nie jest równe nadaniu praw do dziecka. Należy złożyć wniosek o ograniczenie bądź pozbawienie ich – nawet wtedy należą się alimenty.

Jakich papierów, dowodów i innych rzeczy potrzebuję, aby wnieść do sądu pozew o podwyższenie alimentów? Co gorsza ojciec mojej córki pracuje na czarno…

Alimenty mają charakter ciągły i przyznawane są w oparciu o dany czas kiedy składa się o nie wniosek. Normalnym jest chęć podwyższenia ich, gdy dziecko wymaga więcej nakładów. Jednym ze składowych może być to, że dziecko idzie do szkoły/przedszkola i trzeba pokryć wydatki z tym związane. Ewentualnie dodatkowe kursy np. korepetycje lub nowe hobby, czy remont pokoju dziecka. Z pewnością trzeba zachować wszystkie rachunki i inne dokumenty potwierdzające potrzeby. Radzę zrobić zestawienie najważniejszych wydatków. Proszę pamiętać, że ojciec nie ma obowiązku całkowitego utrzymania dziecka oraz opłacania bezpodstawnych wydatków matki dziecka a tylko dołożenia pewnej części do jego utrzymania. Tak samo do nie każdego wydatku sąd może się przychylić. Proszę zawsze wyliczać wszystko z górką aby sąd miał ewentualnie z czego zejść. W dalszej kolejności można żądać świadczenia alimentacyjnego od dziadków dziecka.

Czy jest to zgodne z prawem, aby zwolnić z pracy kobietę w ciąży? – w skrócie: ciąża zagrożona (4-5ty tydzień), umowa na czas określony do końca lipca, pracodawca dowiedział się o ciąży na początku lipca, w związku ze zwolnieniem nie ma prawa do macierzyńskiego i wychowawczego.

Umowa o pracę uległaby przedłużeniu, jeżeli jej koniec nastąpiłby po upływie 12stego tygodnia ciąży. W opisanym wypadku, umowa kończyła się przed trzecim miesiącem, więc pracodawca miał prawo jej nie przedłużania, a co za tym idzie, zakończenia umowy zgodnie z jej ostanowieniami.  Zasady te nie obowiązują przy umowach cywilnoprawnych takich jak o dzieło lub zlecenia.

“Witam. Piszę do Pana z prośbą o wyjaśnienie mi pewnych kwestii dotyczących pozbawienia ojca władzy rodzicielskiej….” Szczegóły pozostawię sobie i zainteresowanej.

Pozostaje mi odesłać autorkę pytania do odpowiedzi nr. 5. Dodatkowo mogę jedynie dodać, że brak zainteresowania dzieckiem, groźby zarówno do dziecka jak i matki, wywiad środowiskowy, przesłuchanie dziecka przez specjalistę może mieć znaczący wpływ na ograniczenie a nawet pozbawienie praw rodzicielskich. Nie jestem w stanie przewidzieć lub zagwarantować tego co zadecyduje sąd. Warto zbierać każdy dowód, który można przedstawić w sądzie. Ponownie wspomnę, że warto spróbować ograniczyć prawa chociażby do pewnych czynności, które ułatwią życie dziecku i matce.

“Moim pytaniem jest czy dam radę “ojcu” odebrać prawa rodzicielskie. Tu opiszę moją historię.” Podobnie.

Proszę przeczytać odpowiedzi nr. 5 i 10. Dodatkowo, jeżeli przedstawi Pani całość stanu faktycznego sądowi, istnieje duże prawdopodobieństwo rozwiązania sprawy po Pani myśli. Bardzo dobrze, że udała się Pani do sądu w sprawie paszportu. Należy pamiętać, że przy braku zainteresowania ze strony ojca lub, gdy powoduje za dużo problemów, sąd jest po to aby je rozwiązać i zadecydować co dalej np. decyzja w sprawie przedszkola, leczenia, paszportu.

***

Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, możecie pozostawić je pod tym wpisem. Możliwe, że jeśli z czasem trochę się ich uzbiera- Arkadiusz ponownie odpowie na Wasze pytania.

www.flaw.pl
arkadiusz.szczudlo@flaw.pl
karolinaalewandowska@gmail.com

Leave a Response